Izbornik Zatvoriti

PRITUŽBE POTROŠAČA

Eventualne pritužbe na kvalitet proizvoda Vas molimo da podnesete u prodajnoj jedinici u kojoj je kupovina i obavljena. Ukoliko ste proizvod kupili u nekom od naših maloprodajnih objekata, molimo Vas da i reklamaciju podnesete u istoj poslovnici, uz obavezan fiskalni isečak ili slip – kako i nalaže zakon o zaštiti potrošača. Ukoliko je proizvod kupljen putem našeg online portala (web prodavnice), Vaš prigovor možete podneti u pisanoj formi na mejl adresu iz kontakt forme, ili putem ‘kontaktirajte nas’ obrasca, pri čemu Vas molimo da navedete Vaše kontakt podatke i broj narudžbine, kao i detalje o primedbi. Zakon ne obavezuje trgovca da za web prodaju izdaje fiskalne isečke. 

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor, pri čemu vraćeni proizvod mora biti u fabričkoj ambalaži, bez ikakvih nedostataka, u kupljenom stanju. U tom slučaju, po Zakonu o zaštiti potrošača, trošak dostave pada na kupca.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Pored toga, Different021 d.o.o ne podleže zakonskoj odgovornosti:
 – ukoliko uređaj poseduje osnovna svojstva i funkcionalnst za redovnu upotrebu i odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste
 – ukoliko uređaj odgovara opisu i uzorku koji je pokazan od strane prodavca
 – za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka

Garancija na kupljeni proizvod se dostavlja u vidu propratne dokumentacije (ugovora na daljinu odnosno fiskalnog računa za perod od 2 godine. Ukoliko pored osnovne garancije postoji dodatna aktuelna promocija produzene garancije potrošač je dužan da prema uputstvu prodavca realizuje registraciju proizvoda. Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti Different021 d.o.o kompanija nije dužna da obezbedi garantni list).

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.
Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na našu e-mail adresu i opišete kakav problem imate. U skladu sa situacijom, preduzećemo neophodne korake. U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavestićemo vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. 

Different d.o.o ne poseduje rezervne delove i sve zahteve kupaca-potrošača po pitanju reklamacija i nesaobraznosti robe, šalje u ovlašćene servise na osnovu datih smernica od strane dobavljača.